Kada su nam potrebna trifokalna stakla?

Sa starenjem se povećava razlika (adicija ) između jačine na daljinu i na blizinu. Podešavanje očiju na različite udaljenosti ( akomodacija ) se u toj meri povećava, da se oba područja gledanj, na daljinu i na blizinu preklapaju i pojavljuje se nejasnoća u međuprostoru.

Građa stakla

Zbog gore navedenog neophodna su trifokalna stakla koja omogućavaju ne samo gledanje na daljinu i blizinu, nego i u međuprostoru. Ali kod trifokalnih stakala pojavljuje se druga razdvojna linija, a time još jedna prepreka za oči, pošto se pri prelasku pogleda sa daljine, preko međuprostora na blizinu, posmatrani objekti duplo skokovito pomeraju.

Područje daljineTrifoglas
(svetlo plavo)

Međuprostor
(srednje plavo)

Područje blizine
(tamno plavo)

Danas se ova stakla u najvećoj meri zamenjuju multifokalnim staklima, koja smanjuju razdvojne linije gledanja, i koja su zbog lakog prelaska sa daljine na blizinu i obrnuto jako prijatna.

Staračka slabovidost je prirodni razvoj vida koja pogađa svakog čoveka posle navršene četrdesete godine. Danas slabovidim ljudima stoje na raspolaganju različite vrste stakala za korekciju vida. Da bismo sebi omogućili precizno individualno rešenje neophodno je da nas ( optičare ) informišete o stanju vašeg vida, o profesiji kojom se bavite, kao i aktivnostima u slobodnom vremenu.