Ohne_Nahkorrektion

Starački vid (Presbiopija)

Staračka dalekovidost predstavlja prirodni razvoj vida, kojim je pogodjen svaki čovek posle navršene 40. godine života. Uzrok: sočivo oka gubi elastičnost i ne savija se u dovoljnoj meri. Na taj način popušta sposobnost jasnog vidjenja na blizinu.

Prvi znaci staračke dalekovidosti…

Teško čitate novine. Deca vas podsmešljivo gledaju dok udevate konac u iglu. Uvek idete sve bliže svetlosnom izvoru. To su prvi znaci staračkog vida.

…šta možete da učinite protiv toga

Danas vam stoji na raspolaganju veliki broj stakala za korekciju vida. Za individualno rešavanje problema treba da obavestite nas (optičare) o vrsti vašeg zanimanja i aktivnostima koje upražnjavate u slobodno vreme. Iako svako staklo za korekciju staračkog vida omogućava ponovni vid na blizinu, ipak postoje odredjene razlike u udobnosti i radnoj sposobnosti.

Jednostavne naočare za čitanje

Jednostavne naočare za čitanje, tzv. polu-naočare dovoljne su za čitanje, šivenje ili pisanje, a naročito za gledanje na udaljenosti od 30 do 40 cm od oka. Ali čim podignete pogled, da bi pogledali neki udaljeni predmet, ti predmeti postaju nejasni, već u zavisnosti od postojeće dioptrije za čitanje.

Produžene naočare za čitanje

Postoje specijalna stakla za čitanje, za rad za pisaćim stolom, koje vam omogućavaju da pored teksta koji čitate vidite jasno i predmete koji su udaljeniji – na primer, monitor kompjutera. Ova stakla vam ipak ne omogućavaju gledanje na daljinu.

Bifokalna stakla

Bifokalna stakla dozvoljavaju jasno vidjenje i na blizinu i na daljinu, jer su jednom razdvojnom linijom podeljena na dva dela. Ova linija je prepreka za vaše oči, jer se pri prelasku pogleda, sa daljine na blizinu, posmatrani objekat skokovito pomera („skakanje slike“).

Trifokalna stakla

Sa starenjem se stalno povećava razlika izmedju jačine stakala na blizinu i daljinu. Prilikom akomodacije oka ne preklapaju se više oba vidna polja, pa nastaje nejasnoća na medjudaljini. U ovom slučaju neophodna su stakla sa tri jačine , koja ne samo da omogućavaju jasan vid na blizinu i daljinu, nego i na razdaljinu izmedju ove dve krajnosti. Kod ovih stakala postoji još jedna razdvojna linija, a time i nova prepreka za oko. Ova prepreka, pri pomeranju pogleda sa daljine, preko medjuprostora, do blizine, duplo brže, skokovito pomera posmatrane predmete.

a_Mit_Nahkorrektion

Multifokalna stakla

Multifokalna stakla je najmodernija vrsta korekcije staračkog vida, koja omogućuje jasan vid na svim rastojanjima – zahvaljujući jako razvijenoj optičkoj površini. Pogled nesmetano klizi od blizine, preko medju prostora, u daljinu, bez napora za oko, sasvim prirodno. Stakla iste jačine su jako udobna i prilagodjena su individualnom načinu gledanja.

Kontaktna sočiva

Kontaktna sočiva sa više jačina pružaju ljudima sa staračkim vidom jasan vid na svim udaljenostima i vraćaju neograničeno vidno polje. Sa kontaktnim sočivima mogu da se treniraju svi sportovi.