a_Bifoglas3

Bifokalna stakla omogućavaju jasan vid na dva rastojanja, na primer na blizinu i na daljinu, jer su ona jednom razdvojnom linijom podeljena na dva dela.

Ova linija može biti smetnja za oko, jer se pri prelasku pogleda sa daljine ( svetlo plavo ) na blizinu ( tamno plavo ) posmatrani predmeti skokovito pomeraju ( „skok slike“ ).

Jačine stakala su promenjive, tako da je zamislivo prilagođavanje na druga rastojanja, na primer ekran kompjutera i rukopis.

I oblici i veličine segmenata čitanja mogu se individualno uskladiti prema vašim potrebama.

Bifounterschiede

Posebna obrada dopušta izbor položaja segmenta po vašoj želji. Čak je i broj stvar slobodnog izbora.

BifoSonder

(SLIKA Švajcarska optika)

Staračka slabovidost spada u prirodni razvoj vida, kojom je pogođen svaki čovek od četrdesete godine pa nadalje. Danas nam stoje na raspolaganju različite vrste stakala za korekciju staračkog vida. Da bismo bili sigurni pri donošenju odluke i izboru treba optičarima da damo podatke o stanju našeg vida, o profesiji kojom se bavimo, kao i aktivnostima u slobodnom vremenu.