Uz pomoć multifokalnih stakala dobijate vid koji je najbliži prirodnom vidu.

Ona su najmoderniji vid korekcije staračke slabovidosti i omogućavaju jasan vid na svim razdaljinama. Pogled nesmetano, prelazi sa daljine, preko međuprostora na daljinu, bez ikakvog naprezanja. Varilux_Spezialist_2009_KOva stakla su jako ugodna za nošenje i vode računa o individualnim navikama gledanja.

Od kad su vam potrebna multifokalna stakla?

Strogo uzevši, kao i trifokalna tako su vam i multifokalna stakla potrebna tek onda, kada u poznijim godinama razlika (adicija) između dioptrije na daljinu i na blizinu postane veća. Pošto podešavanje oka na različita rastojanja (akomodacija) toliko raste da se oba polja jačine od daljine na blizinu više uopšte ne preklapaju, nastaju nejasnoće u međuprostoru. Multifokalna stakla poseduju jačinu i za ovaj prostor. Prema tome, treba da počnete sa nošenjem multifokalnih stakala što je moguće pre da bi se maksimalno skratilo vreme privikavanja. Što je manja adicija (razlika između dioptrije na daljinu i na blizinu) to je veće i udobnije područje pojedinačnog stakla, i vi se postepeno, malim koracima navikavate na „nešto drugačiji vid“.

Nekoliko načina privikavanja

  • Što pre počnete sa nošenjem multifokalnog stakla, utoliko se brže i lakše navikavate na njih. Najbolje je da prve naočare sa jacom dioptriom date da se naprave kao multifokalne naočari.
  • Nosite vaše multifokalne naočare upravo u prvim nedeljama što je više moguće (po mogućstvu od ujutru do odlaska na spavanje.)
  • Pri čitanju držite glavu uspravno, a spustite samo pogled. Tako gledate kroz donji deo stakla, gde se i nalazi vaše štivo za čitanje.
  • Za gledanje u stranu okrenite glavu u ka željenom pravcu. Time zaobilazite gledanje kroz ivice stakala.
  • Prilikom silaženja niz stepenice sagnite glavu više nego obično, tako vidite više kroz područje daljine i međuprostora, a manje kroz područje blizine.
  • U prvim nedeljama nošenja naočara dođit češće na kontrolu. Male korekcije često mogu da stvore velike prednosti i da smanje period navikavanja. Naočare treba pravilno da prianjaju, znači ne smeju da klize, stakla treba da budu pravilno usklađena jedno sa drugim, a vi treba da ih zadržite na mestu pri optimalnom naginjanju napred.

Garancija

Mi vam nudimo sa Varilux Physio- staklima garanciju dobre podnošljivosti. Ukoliko i pored redovnog nošenja u roku od nekoliko nedelja ne možete da se naviknete na ova stakla, zamenićemo vam ih u roku od godinu i po dana besplatno, za stakla sa više ili samo jednom jačinom.

Građa multifokalnog stakla

Sva multifokalna stakla su grubo rečeno po svom dizajnu stakla isto izrađena. Gornje područje stakla služi za gledanje na daljinu. Ovo područje omogućava jasan vid preko velike širine. U međuprostoru (područje rasta ili prelazno područje) smeštena je dioptrija za međuprostor, kao što je na primer: pogled kroz izlog, monitor itd. Ovo područje je relativno usko, što znači da nije moguć jasan vid kod pogleda na stranu kroz ivične zone stakla. Ove nejasne ivične zone uslovljene su proizvodnjom. Na zalost moramo se time pomiriti. One su ipak u zavisnosti od dizajna stakla jako različite. Na donjem području stakla nalazi se dioptrija za čitanje. Ovo je područje ponovo šire, tako da je obezbeđen zadovoljavajući prelazak pogleda prilikom čitanja.

a_VX_Aufbau_blank

Nisu sva multifokalna stakla ista

Razlike u ceni i kvalitetu multifokalnog stakla

Često kod kupovine naočara sa multifokalnim staklom dolazi do zabune. Zašto neki optičari nude stakla po mnogo povoljnijim cenama od drugih i kakve razlike postoje među staklima? Jedan odgovor nudi takozvani „dizajn stakla“, koji opisuje osnovni način izrade- znači podelu jačine u samom staklu i veličinu korisnog područja vida. U narednim pasusima navode se specifičnosti i razlike visebrojnih vrasta stakala.

Najveće razlike među multifokalnim staklima nalaze se prevashodno u međuprostoru i u zoni čitanja (pogledaj gore građu multifokalnog stakla). Važno je pre svega da nam ovo staklo stavlja na raspolaganje relativno velika i jasna područja vida i da je utisak vida (slika koju dobijamo) uprkos raznim jačinama u najvećoj mogućoj meri prirodan. Ovo je presudno za brzo navikavanje i normalnu podnošljivost.

Prva generacija multifokalnih stakala nastala je pre pedeset godina, i svi proizvođači u pravilnim vremenskim razmacima donose na tržište nove vrste stakla, sa sve boljim osobinama odraza. Tako na primer postoje više „generacija“multifokalnog stakla ili dizajna stakla koja egzistiraju jedna pored drugog. Pored toga postoji mogućnost da se proizvode stakla (ne tek prilikom centriranja), koja vodi računa o pojedinačnim razlikama glave i pokreta pogleda. Sva ova poboljšanja suštinski omogućavaju brže navikavanje i bolju podnošljivost naočara.

Razlika u kvalitetu a time i u ceni multifokalnog stakla ne nastaje samo između pojedinačnih proizvođača, nego mnogo upečatljivije između različitih generacija stakla jednog te istog proizvođača. Optičarske veletrgovine i lanci zbog ovoga daju često popuste, za takozvana „super multifokalna stakla“ a nude stakla „starog“ dizajna i ne bolje i modernije generacije multifokalnih stakla. Ova „prevaziđena stakla“, mogu se zaista nuditi po mnogo nižoj ceni, od multifokalnih stakla najnovije generacije sa najboljim mogućnostima nošenja.

Na primer firma “Essilor”, pronalazač multifokalnih stakala nudi trenutno pet generacija različitog dizajna stakala. Mi vam ovde prezentujemo tri različite varijante.

Standardno multifokalno staklo temelji se na starijem dizajnu i danas preovlađuje kao „jeftina“ alternativa jedne moderne vrste stakla. Nejasne ivične zone stakla (u odrazu nejasna slika sa crvenim linijama) su ralativno velike i dominirajuće. Zato se dešava da su područje čitanja i međupodručja zaista uzana i da nam bez pokreta glave stoji na raspolaganju samo malo vidno polje na određenoj udaljenosti. Ovo staklo je na primer pogodno za dopunske naočare ili naočare za sunce, odnosno za naočare koje se vrlo malo koriste za čitanje. Potpuno navikavanje na ovakvo staklo može da traje nekoliko dana do nekoliko nedelja.

Staklo najnovije proizvodnje je Varilux Physio 360 stepeni, koje je mnogostruko ugodnije od onog standardne izrade. Ono ima veliko područje za daljinu i velike međuprostore i prostore za čitanje. Nejasne ivične zone nisu više tako dominantne i imaju meke i ugodne prelaze. (U odrazu su crvene linije mnogo udaljenije jedna od druge i ne više tako uočljive kao u prethodnom slučaju.) Ovo staklo je sveobuhvatno i jako prikladno za zahtevne zadatke vida na svakoj udaljenosti, kao što su na primer vožnja automobilom, duže čitanje i delimično rad na kompjuteru. Naročito se preporučuju “novajlijama” jer se vrlo spontano prihvataju. Mi za ovo staklo nudimo čak garanciju nosivosti. U slučaju (krajnje retko) da se ne snalazite dovoljno dobro sa ovim staklima, stakla se besplatno menjaju. Da li je uopšte moguće da ova nova Varilux Ipseo New Edition stakla uvažavaju sve induividualne navike vida? Na osnovu činjenice da svaki čovek pri čitanju ili pri radu na računaru izvodi individualne pokrete glavom i očima, preporučljivo je da se multifokalna stakla usklade sa ovim staklima. Zato zajedno sa firmom “Essilor” nudimo ovo specijalno multifokalno staklo. Uz pomoć ESSILOR VISION PRINT kompjuterskog sistema ispitacemo i uvažiti individualno pokretanje glave i pogleda. Tako nastaje potpuno individualno multifokalno staklo, čija preciznost odgovara navikama vida pojedinca. Ovo individualno multifokalno staklo naročito se preporučuje onima, koji su predhodno sa drugim multifokalnim staklima imali problema prilikom navikavanja ili je došlo do nemogućnosti nošenja.

Konačno treba reći i da su osnovne pretpostavke za optimalnu nosivost stakala tačno određivanje dioptrije naočara, opširna analiza potreba i pažljiv izbor okvira, kao i dobra prilagođenost naočara.

Od posebnog je značaja tačno odmeravanje tačke gledanja kroz naočare, odnosno dobijanje podataka za centriranje. Sa novim Zeiss Video Infralmernim sistemom (postupak fotocentriranja) raspolaže salon m.c optique najmodernijim, kompjuterski upravljanim sistemom centriranja uz pomoć koga je moguća najtačnija prilagođenost.

a_ZeissZentrier