Ovaj test služi za grubo merenje oštrine vida. Pošto oštrina vida zavisi od prepoznavanja slova različite veličine i od udaljenosti znakova, zato i mesto kompjuterskog monitora igra određenu ulogu, pa je neophodno obezbediti pravu udaljenost za prepoznavanje slova.

Ovo je sasvim jednostavno: Izmerite, molim vas, lenjirom visinu testbara na monitoru vašeg kompjutera. Izmerenu razdaljinu pomnožite sa 100 i tako ćete dobiti pravu udaljenost.

Testbalken

Postupak: Znak na vašem monitoru je visok 3,2 cm. Pomnoženo sa 100 daje 320 cm. Dakle, vi treba da radite test na udaljenosti od 3,2 m.

  • Sada kliknite na Dalje i namestite se na izmerenu udaljenost od monitora.
  • Ispišite znakove testa tako da vidite svih 6 redova znakova.
  • Stavite naočare za daljinu u slučaju da ih imate.
  • Prvo pokrijte rukom levo oko (bez da ga pritiskate), i čitajte slova desnim okom.
  • Zapamtite poslednji red u kome ste još uvek dobro prepoznavali znakove ili dopustite da to proveri neka druga osoba.
  • Postupak ponovite drugim okom, pa i ovde zapamtite red u kojem ste još uvek dobro prepoznavali znakove.
  • Na kraju testirajte zajedno oba oka.

Potom kliknite na oko u onom redu u kome ste sa okom kojim bolje vidite još uvek mogli dobro da prepoznajete slova, i pročitajte rezultat. Vi možete, na primer, desnim okom da čitate drugi red, a levim okom možete da čitate peti red, pa onda kliknite na oko u petom redu.

sehzeichen1

sehzeichen2

sehzeichen3

sehzeichen4

sehzeichen5

sehzeichen6

Ovaj test ne može da zameni test propisan od nadležnih organa.

Očni testovi

za vozila teške kategorije i sportske čamce, možete da obavite kod nas u radnji

Sa sobom poneti:

  • Pasoš ili ličnu kartu
  • Naočare ili kontaktna sočiva koje sada nosite

Cena: 6.19 Eura